Membri bordului 2021
Cojuhari Evelina
Trezorier
Nicolaev Andrian
Școala Tânarului Politic
Bogaci Alina
Programul de Granturi pentru Tineri
Gliga Nadejda
Responsabil de Spațiu
Ciomschi Ioan-Giuliano
Traducător
Botnari Igor
Consilier
Băbuță Luminița
Media
Talpă Cristian
Promovare
Goncear Vlad
Secretar
Tacu Elena-Madina
Programul de Granturi pentru Consilii